Něco ze života
 
SW + HW
 
Odkazy
 
Kontakt

Něco ze života:

 

Je mi 23 let a jsem inženýr informatik - absolvent Katedry informatiky TU-VŠB v Ostravě-Porubě, kterou jsem dokončil v roce 2000. Během studia na vysoké škole jsem začal externě spolupracoval s Laboratořemi pro lékařskou diagnostiku v Havířovské nemocnici, kde i nadále provádím administraci počítačové sítě Novell a Microsoft a také údržbu Laboratorního Informačního Systému (LIS) a pediatrické databáze 3LPLAN. Dále jsem spoluautorem fotogrammetrického systému FOTOM 2000, který slouží k proměřování profilů (statiky) důlních jam. Tento systém byl vytvořen jako praktická část diplomové práce v prostředí MS Visual C++ (MFC). Ovládám technickou angličtinu v oboru počítačů, domluvím se rusky a polsky. Vlastním ŘP skupiny B. V průběhu studia na vysoké škole jsem programoval v jazycích Assembler (Z80, Intel), v různých verzích jazyka Basic, SmallTalk, zejména pak v jazycích C, Visual C++ (MFC) a Java. Ovládám základy programování v relačních databázích (FoxPro, Oracle, SQL). Na PC jsem schopen pracovat v operačních systémech MS DOS, 9x, NT a UNIX. Jsem schopen administrovat provoz sítí Novell, Microsoft a UNIX.

Pokud by kdokoliv projevil zájem o mé schopnosti, nechť mě prosím kontaktuje. Další informace o mě je možno získat stáhnutím životopisu (strukturovaný i klasický) ve formátu MS Word97 či tzv. resumé.

 

 

zivotopisMK.zip

resumeMK.zip