Hlavní činnosti  PORECO  OSTRAVA

Podnikatelské poradenství:

  1. při zahájení podnikatelské činnosti       

Odrážka

zajištění společenských smluv a návrhů, smluv o sdružení dle občanského zákoníku

Odrážka

zajištění živnostenských oprávnění, přihlášení provozoven

Odrážka

zajištění školení bezpečnosti práce, personální agendy

Odrážka

příprava notářských zápisů pro změny společenských  smluv

  1. při podnikatelské i stavební činnosti   

Odrážka

 jednání se státními orgány a orgány místní správy v územního řízení, stavebního řízení, odnětí z lesního a půdního fondu atd.

Odrážka

poradenství v oblasti bezpečnosti práce obecně i při stavebních činnostech

  1. při převodech nemovitostí   

Odrážka

zajištění znaleckého posudku, 

Odrážka

zajištění smlouvy kupní, darovací, směnné, zástavní, smlouvy o zřízení věcného břemene,

Odrážka

smlouvy o zřízení předkupního práva atd., jednání na katastrálních úřadech, stavebních úřadech, jednání mezi stranami

Odrážka

podání daňového přiznání daně z převodu nemovitosti nebo daně darovací 

  1. činnosti správce domu          

Odrážka

jednání s dodavatelskými organizacemi a orgány místní správy

Odrážka

jednání s nájemníky

Odrážka

jednání s ostatními majiteli jednotek

Odrážka

investorská činnost

Odrážka

uzavírání nájemních smluv

Odrážka

vyúčtování záloh na služby

Odrážka

tvorba prohlášení vlastníka

Odrážka

tvorba evidenčních listů

Odrážka

příprava žalob 

  1. výuka základních znalostí PC

Odrážka

připojení do Internetu

Odrážka

odesílání a příjem zpráv, SMS i faxů v systémech Windows 95/98, Microsoft Office 97/2000,atd.

Odrážka

základní ovládání PC v systémech Windows 95/98, Microsoft Office 95, 97/2000/ XP, OpenOffice atd.

  1. další poradenské služby zejména při podnikatelské činnosti dle osobní dohody.