Lokátory a jejich praktické využití    
 Hlavní stránka  | PMR stránky | Expedice Robinson |  Hvězda CB |  On-Line Bazar | LokátoryMapa stránek |   

   Obsah stránky:  DEFINICE | JAK ZJISTÍM SVŮJ LOKÁTOR | HLÁSKOVÁNÍ LOKÁTORŮ | LOKÁTOROVÉ MAPY | PC PROGRAMY 
Tvůj lokátor:        Lokátor protistanice:                Vzdálenost:   km

Zkušení uživatelé rozličných vysílacích zařízení mohou asi následující řádky klidně přeskočit, o systému  WW lokátorů (world wide locator) vědí jistě vše podstatné. Dovolte mi tedy abych následující řádky věnoval hlavně všem začínajícím operátorům, kteří postupně pronikají do tajů terminologie a praktik zkušenějších kolegů - hobbystů.
Nováčci jistě uvítají obšírnější rozebrání definice lokátorů s kterými se mohou setkat v občanském radio-provozu poměrně často.


Určitě jste již z vaší vysílačky zaslechli relace podobné té následující : "Můj lokátor je Josef-Otakar-Sedmdesát-Urban-Petr..."a říkali jste si, co to to vlastně je a proč tam říkají pořád ty jména a čísla ... ???  Co je to ten L O K Á T O R  a k čemu je to dobré ?

Věřte, že jde o velice užitečnou pomůcku, která sloužila původně pouze koncesovaným radioamatérům pracujících na VKV pásmech (poprvé někdy v roce 1980 v Anglii). V našich končinách však v posledních letech došlo k masovému rozšíření používání lokátorů i na občanských pásmech. Je to poměrně zajímavá skutečnost, protože jinde v Evropě byste jen obtížně hledali zemi, kde operátoři obyčejných CB stanic ovládají pojem lokátorů tak obratně jako my. Největší zásluhu na tom mají asi pořadatelé prvního CB RKL Contestu  (1995). Tenkrát byl pro vyhodnocení této soutěže poprvé na občanských pásmech využit lokátorový systém... 

Definice lokátorů

Lokátory slouží pro rychlé a jednoznačné určení polohy jednotlivých vysílacích míst operátorů a to bez znalosti zeměpisných souřadnic. Slovo lokátor pochází z angličtiny ( LOCATOR, čti "lokejtr" ) a jde o šestimístnou kombinaci znaků, složených ze dvou písmen, dvou číslic a opět dvou písmen. Pomocí nejrůznějších počítačových programů a nebo tabulek lze snadno pomocí lokátorů spočítat vzájemné vzdálenosti a azimuty.

Nyní ale zpět k rozebrání teorie lokátorů. Celý zemský povrch byl rozdělen na 324 polí (18x18 o rozměrech 20 stupňů zemské délky a deset stupňů zemské šířky. První dvě písmena lokátoru určují právě tyto pole (AA až RR). Pole AA začíná na 90 st. jižní šířky a 180 st. západní délky. Když přecházíme z jednoho pole do druhého od západu k východu, mění se prvé písmeno postupně na B, C, D, E, atd. Postupujeme-li od jihu k severu, mění se postupně druhé písmeno opět dle abecedy až po X. U nás patří Česká republika ve své jižní části mezi pole JN, v severní části pak JO. Na Slovensku zase ve východní části mezi JN a ve východní mezi KN (viz. Následující mapa).

Lokátorová mapa světa (324 polí AA-RR)


Každé velké pole se dále dělí na 100 menších čtverců o rozměrech 2 stupňů zemské délky x 1 stupně zemské šířky. Označeny jsou číslicemi, tak že vlevo dole čtverec 00, vpravo nahoře 99. zase platí že od západu k východu se mění postupně prvá číslice, od jihu k severu druhá číslice. (viz. Následující mapa)
Poslední dělení je už velice podrobné a rozděluje každý předešlý čtverec na 576 ( 24 x 24) malých čtverečků, o rozměrech 2,5' x 5´ zeměpisných souřadnic (přibližně 4,5 x 6 km). Ty se určují poslední dvojicí písmen (AA až XX). Dohromady jsme tak daly celý lokátor, který může být např. zapsán jako JN69UH (Horažďovice u Strakonic)  (viz. Obrázek)

Malé lokátorové čtverce


Hláskování lokátorů

Je účelné aby protistanice, které říkáte svůj lokátor pobrala přesně všechny jeho znaky. Ne vždy se stanice navzájem slyší výborně a při předávání lokátoru je vhodné jednotlivé znaky lokátoru postupně hláskovat (spelovat) zástupnými slovy. Zajistí se tím jednoznačná srozumitelnost. Kdysi dávno byla pro podobné účely vytvořena radioamatéry tvz. Hláskovací tabulka

* Příklad:    hláskování lokátoru JN89FH zní asi takto: "Josef-Neruda-Osmdesátdevět-František-Helena"...


Jak zjistím svůj lokátor?

Začněme tím nejpřesnějším způsobem, kterým je jistě použití GPS přístroje - (satelitního navigačního systému). Ten nabízí po přepnutí do souřadnicového systému Maidenhead přímo zobrazení lokátoru na displeji. Ne každý má však GPS, takže poněkud jednodušším (ovšem méně přesným) způsobem bude odečíst lokátor z vhodné lokátorové mapy. Můžete zkusit zapátrat na webu a zkusit stáhnout pro sebe tu nejvhodnější (viz. následující odkazy).

Lokátorové mapy

http://www.cbpmr.cz/  (Lokátorová mapa ČR online!)
http://www.cbpmr.cz/  (Lokátorová mapa světa!)
http://bodikrumlov.wz.cz/Lokatory.html  (Lokátorová mapa ČR)
http://www.sweb.cz/zirkonteam/lokatormap.htm  (Lokátory ČR)
http://www.cbckar.11m.sk/ (Lokátorová mapa ČR+SR)
http://www.cbdx.cz/klub/mapa.html  (Lokátorová mapa ČR)
http://www.bandplan.cz/hlavni/phlavni.asp  (Lokátorová mapa ČR)
http://www.cbradio.cz/lokator/lokace.php3  (Databáze lokátorů a měst ČR včetně automatického on-line vyhledávání!)

Další kvalitní lokátorové mapy se dají obvykle koupit na všech větších CB nebo AMA srazech po celé ČR. (viz. kalendář akcí).

Další možností jak zjistit svůj lokátor je využití kvalitní turistické mapy, která ve svých okrajích mívá vypsány údaje o zeměpisných souřadnicích. Zjištěné souřadnice můžete zkusit zadat do následující webové aplikace a ta vám už přímo vyhodí výsledek ! ...

Přepočet lokátoru na zeměpisné souřadnice

Zadej lokátor:

délky
šířky


Přepočet zeměpisných souřadnic na lokátor

Zadej zeměpisné souřadnice:
° ' '' délky
° ' '' šířky
Souřadnice jsou v lokátoru .


aplikace převzata z webu http://cb21.wz.cz/

Odkazy na praktické lokátorové PC programy

Lokátorová mapa České republiky

http://ok2pbq.fbi.cz/prog/qso_map.php
(*On-line mapa vašich spojení, zadaných pomocí lokátorů do předem připraveného formuláře - autor OK2PBQ)

http://www.cbdx.cz/denikcl6/
(*výborný program na vedení kompletního elektronického deníku na portejblu - autor Bohouš CL6)

http://www.cbdx.cz/exlok/
(*program na počítání z lokátorů v Exelových tabulkách - autor Bohouš CL6)

http://www.cbdx.cz/lokator/index.htm
(*program na výpočet vzdáleností mezi dvěma lokátory - autor Bohouš CL6)

http://www.cbdx.cz/loctab/
(*praktický program pro tvorbu příručních lokátorových tabulek - autor Bohouš CL6)


 Design:  Jerry 


(c) 2004-2005 Jerryho Web


 Pestré rádio: rádio online

rádio online