Pár informací o CB vysílání >> Odkazy pro CB nováčky. . .    
 Hlavní stránka  | PMR stránky | Expedice Robinson |  Hvězda CB |  On-Line Bazar | LokátoryMapa stránek |   

CB (anglicky Citizen Band) je zkratka označující radiové občanské pásmo uvolněné k provozu široké veřejnosti bez nutnosti jakékoliv registrace a placení provozních poplatků.

Občanské radiostanice pracují v kmitočtovém pásmu krátkých vln v blízkém okolí frekvence 27 MHz. Při CB provozu je možné u nás využívat 80 kanálů, které jsou přístupné široké veřejnosti bez omezení a tedy i bez jakýchkoliv priorit. Stanice nepodléhají ohlašovací povinnosti a její uživatelé jsou pouze povinni dodržovat ustanovení tvz. Generální licence č. GL - 22/R/2003 Českého telekomunikačního úřadu o používání CB stanic. Každý nový uživatel by si měl tyto předpisy tedy přečíst.


Doporučené použití CB kanálů :

1. kanál - je doporučen jako svolávací (zde je velká část stanic trvale na příjmu a po navázání očekávaného spojení pak účastníci dohodou přecházejí na jiný volný kanál, aby nerušili ostatní.)

9. kanál - je předurčen pro nouzová volání a využívá se pouze pro informace zvláštní důležitosti, jako například v případě dopravní nehody, ohlášení požáru atd. Toto pravidlo platí v celé Evropě. Respektujte tedy využití 9. kanálu a nepoužívejte ho pro běžné spojení !

10. kanál - je v ČR hojně využíván jako národní komunikační kanál pro všechny řidiče včetně kamionové dopravy. V každých větších městech často funguje tzv. navigační info kanál za přispění ochotných dobrovolníků pobývajících často u vysílačky. Jde o tak zvané dopravní infokanály. V dopravní nouzi můžete na desítce získat vždy drahocenné informace !

18. a 23. kanál - je vyhrazen pro provoz dálkově ovládaných záznamníků (opakovačů). V běžném provozu by jste to měli respektovat a pokud někdo zrovna přes opakovač komunikuje zvolte pro váš běžný rozhovor jiný volný kanál. O zařízeních zvaných OPAKOVAČE se můžete dozvědět více třeba na těchto stránkách.

19. kanál - je obecně využíván jako mezinárodní kanál pro řidiče kamiónů ( u nás se ovšem vžil spíše kanál č. 10! )

24. a 25. kanál - zde je povolen pouze provoz digitálních dat (třída vysílání F2D, F3D - tvz. Packet Radio). Běžné hovory by zde neměly vůbec probíhat ! Podrobnější údaje o doporučených frekvencích a kanálech můžete nalézt opět v generální licenci č. GL - 22/R/2003


Výběr volačky (volacího znaku)

Každý nový uživatel CB stanice by si měl zvolit svoji "volačku", neboli volací znak. Jde o to aby ostatní uživatelé při navazování komunikace věděli, s kým spojení navázali. Volačka se obvykle skládá z křestního jména a místa odkud obvykle vysíláme. Např. volačka Ferda Mravenec nám na první poslech neřekne, že se jedná o majitele CB z Liberce a musíme se znova dotazovat na město odkud vysílá ( na tvz. QTH - viz. Q-kódy). Dobrým výběrem je tedy například volačka Ferda Liberec. Pokud víme, že v našem městě již taková volačka existuje vkládáme za jméno číslovku (Ferda 2, Ferda Dvojka Liberec...) a nebo zvolíme uplně jiné jméno a nemusí být přímo z kalendáře... (Žralok, Orel, Medvěd, Knedlík, Smrček atd. atd. i to muže být součást vaší volačky :-)
Pokud si pořídíte síbíčko i do automobilu přidáváte do druhé části volačky dodatek "mobil" (např. Ferda Liberec mobil).
V případě, že voláte dočasně z jiného místa než je vaše domácí (např. na kopci, u kamaráda atd) přidáváte do druhé části volačky slůvko "portejbl". Volačka pak může znít třeba Ferda Liberec "portejbl" Sněžka.


Navázání spojení a nepsaná pravidla provozu na CB

Základním pravidlem je, že se před zahájením komunikace na daném kanále přesvědčíme, že nebudeme nikoho dalšího rušit a že je kanál volný. Používejte proto vždy tvz. Squlech, což je ovládací prvek šumové brány. Jedině poslechem stanice v šumu a položením otázky "Je na kanále volno?" zjistíme jednoznačně zdali je kanál volný.
Nezapomínejme na to, že se může stát, že blízká stanice je na příjmu a má spojení se stanicí vzdálenou, kterou Vy neslyšíte. Nevhodné přerušení dálkového spojení je pro ostatní velmi nepříjemné. Pokud je na kanále hovor, počkejte až dohovoří. Pokud máte chuť se do hovoru zapojit, nebo pokud nutně musíte hovor přerušit, počkáte až jeden z účastníků skončí
a v pauze vstupte do hovoru slovem " B R E J K " ( původ opět z angličtiny "Break"). Tak je nutno činit do té doby, než vás jedna ze stanic vyzve slovy " P O J Ď   B R E J K U ".

Poté můžeme začít hovořit a po představení volačkou pokračujete tím co máte na srdci... Pokud na síbíčku začínáte a máte ostych před zahájením rozhovoru s ostatními účastníky, hoďte ostych rychle za hlavu, neboť většinou si s vámi každý síbíčkář rád pohovoří, dá vám reportík (údaj o tom jak vás slyší) či vám poradí s nějakou další technickou otázkou (atd.) "Brejci" jsou všeobecně vítáni pro oživení hovoru na kanále. Pouze je vhodné si určit určitou hranici slušnosti, kdy je vhodné do hovoru vstoupit a kdy je vhodné chvilku počkat...

Pokud budete na kanále úplně sami a chtěli byste zkusit navázat spojení s někým dalším, můžete zkusit zavolat "všeobecnou výzvu na kanále" Na tuto výzvu reagují většinou všichni momentální posluchači, kteří otázkou "kdo dával výzvu?" s vámi rádi začnou komunikovat. Témata povídání přes CB bývají rozličná a závisí na momentálním obsazení síbíčkářu na jednom kanále. Můžete být tak běžně svědky i účastníky technických debat o opravách radiostanic, výrob antén, o politické situaci, o zážitcích z mládí přes povídání vtipů až po líčení receptu na dobrý gulášek. :-)

Síbíčko vás jistě sblíží s ostatními a může se stát přímo i vaším koníčkem. A hlavně můžete přes CB nalézt mnoho nových informací, známých a kamarádu, což je na tom to nejhezčí.


Report (RS)

Při většině spojení po vás bude chtít protistanice informaci o tom jak ji slyšíte, jde o tzv. REPORT, který se skládá zpravidla ze dvou písmen resp. čísel: R = rádio (slyšitelnost), buď řekneme protistanici slovy jak je slyšet, např. čistě, trochu šumí, špatně atd. Vhodnější a vžitější je využití pěti stupňů "rádio" od 1 do 5, kde je definováno:

Rádio >

5 - dokonale čitelné
4 - čitelné
3 - obtížně čitelné
2 - pouze občas čitelné
1 - nečitelné


S = santiago (signál), nebo-li sílu signálu udáváme čísly, která odečteme na stanici z tzv. S-metru, pokud jsme jím samozřejmě vybaveni. Ten ukazuje číselné hodnoty 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a +10,20,30 dB.
Výsledný report tedy vypadá např. "Jseš tady za 48". Znamená to tedy radio=4 a signál=8.


Rozdělení CB radiostanic

...bude brzy doplněno :-)


Rozdělení CB antén

...bude brzy doplněno :-)


Dosah CB radiostanic

To je velice často pokládaná a velice nesnadno zodpověditelná otázka. Dosah je totiž značně ovlivňován mnoha faktory - místem, vzájemnou polohou radiostanic, účinností a typem antén, výkonem radiostanice a v neposlední řadě stavem ionosféry a vnějším rušením.

Dobré podmínky jsou v otevřené krajině na rovině, na venkově, na kopcích a přes vodní plochy. Střední podmínky jsou v krajině mírně kopcovité a v místech s řídkou zástavbou. Špatné podmínky jsou v průmyslových oblastech, ve velkých městech a v kopcovitém terénu, je-li stanice umístěna v údolí. Dalším důležitým faktorem ovlivňující kvalitu místního spojení je stav Ionosféry, která ovlivňuje možný druh odrazu radiových vln do větších dálek a tím i rušením vzdálenými stanicemi z celé evropy! Nejhhorší negativní vlivy Ionosféry pro místní spojení se projevují v letních měsících a denních hodinách a naopak nejlepší podmínky pro spojení na větší vzdálenosti po naší republice můžeme dosáhnout v nočních hodinách na podzim nebo v zimě... 

Orientačně lze říci, že se maximální dosah základnové radiostanice s velkou anténou proti obdobné základnové protistanici pohybuje v dobrých podmínkách od 30 do 100km. V ideálních podmínkách (Portelbl) z kopce na kopec to může být 100 až 300km! Ojediněle i více. To vše lze dosáhnou základním výkonem 4W. Ve špatných podmínkách o kterých byla také řeč se naopak spojení pohybuje ze základny na základnu jen od 10km do 30km! Každý bude mít kolem sebe jedinečné podmínky pro vysílání a dopředu je nutné počítat s tím, že dosah nebude stejně rovnoměrný do všech světových stran. To vše lze vyzkoušet a porovnat pouze praxí.


Zdroj dalších informací...

Pro ty kteří hltají informace pro CB nováčky velkými sousty doporučuji navštívit následující odkazy:

Jerryho web  (Moje povídání o měření PSV, přizpůsobení antén, měření výkonu a využití matchboxu...)

http://www.cbrkl.cz/poradce/UvodCB.html  (Povídání o historii CB rádia a provozu na něm)

http://cb.unas.cz/  (Stránky věnované výkladu o provozu CB stanic, popis antén, radiostanic, funkcí apod.)

http://www.volny.cz/cak.cb/nezzapcb/index.htm   (Než zapnete CB - kompletní poradce pro CB začátečníky - přepracováno z knižní podoby...)

V případě, že byste zde uvítali nějaké další témata k věci, neváhejte a napište mi, třeba ze mě časem zase něco vypadne :-)(c) Jerryho Web 2005