Hlavní strana O mě Fotoalbum Novinky Nej fotky Ikony Brácha & Jeho fotky Moje přítelkyně DOS
Programy Brněnské metro Rádia Leoš Nauveralt Básničky Odkazy Email Vzkazník  
DOSovské programy z let 1994-2004 (C) Jiří Jína   english version

Vesměs různé hry, utility a grafické hříčky, méně či více užitečné či neužitečné. Přesto snad zábavné. Většina je napsaná v MS-DOS Quick Basicu, V 4.00, několik je zde napsaných v Borland Pascalu V 7.00 a ve FoxPro_V_2.00.
Programovat jsem začal již v roce 1986 na počítači ATARI 800 XL. Tyto programy pro mě byly i v pozdější době inspirací. Co se týče her Newyork a Tenis, provedl jsem v nich v prosinci 2004 menší úpravu, co se týče přesnějšího detekování rychlosti počítače, takže jsou hratelné i na daleko novějších počítačích řady Pentium, přestože byly původně vyvinuty v devadesátých letech na počítačích řady 386, 486. Různá menší vylepšení jsem provedl v poslední době i v některých svých dalších starších programech, aby ještě byly k něčemu použitelné. Utilitu ZAPISCAS a grafickou hříčku ZAVODY jsem vyvinul úplně nově během listopadu a prosince 2004. U ZAPISCAS je dokonce nutné, aby ke svému běhu nepotřeboval Windows. Volá se totiž obvykle z AUTOEXEC.BATu. Více informací o těchto svých programech podávám pod touto čarou. Snad Vám některé z nich přijdou vhod. Loučí se Jiří Jína. Telefon: 549254053

Atari.exe
Simulace startu starobylého počítače ATARI 800 XL.
Bytedit.exe
Pozor na něj! Dovede natvrdo přepisovat jednotlivé bajty libovolného souboru bez možnosti návratu souboru do původní podoby. Výhodou je však, že soubor může být jakkoliv dlouhý. Program si ho načítá po malých částech, takže k nedostatku operační paměti nikdy nedojde. Je někdy velmi užitečný, ale i nebezpečný. Já jsem si tímto programem počeštil několik anglicky komunikujících her. Je ale potřeba být opatrný, soubory si nejdřív zálohovat a hlavně nepřepisovat nějaká binární data nebo strojový kód, nevíme-li, co přesně přepisujeme. Jesliže ale po otevření souborů používáme pouze šipky a PgUp,PgDn k prohlížení souboru, případně spustíme BYTEDIT /R, není se čeho bát. Je možno se v něm přepnout i do režimu bitové mapy a přepisovat jednotlivé bity.
Calc.exe
DOSovská kalkulačka. Možno zadávat jakýkoliv matematický výraz i se závorkami. Všechno spočte.
Cervotoc.exe
Grafická hříčka. Dělá si žluté cestičky po obrazovce a které jsou slepé, označuje modrou barvou. Když je plná celá obrazovka, smaže ji a začne znova. Přerušit lze stiskem libovolné klávesy.
Circle.exe
Postupně zobrazuje různé matematicko grafické efekty. Přepínat se mezi nimi můžete stiskem libovolné klávesy. Kdysi jsem tímto programem testoval možnosti dosovské grafiky v Basicu.
Demovft.exe
Několik ukázek vektorového písma v grafice. Ovládá se stiskem libovolné klávesy.
Egabas.exe
Dovede zobrazovat obrázkové soubory *.SCR. S tímto formátem dovedl pracovat starý DOSovský editor obrázků EGAPAINT. Současné programy pro Windows však tento formát nepoužívají. Škoda.
Fenomen5.exe
Grafická hříčka. Patnáct různých barev mezi sebou soutěží o místo na obrazovce.
Hed.exe
Hudební EDitor. Umožňuje psaní, přehrávání a ukládání notiček do maličkých souborů *.NOT.
Zvukový výstup má pouze na
PC Speaker.
Hodiny.exe
Ručičkové hodiny přes celou obrazovku, včetně datumu a souběžného ukazatele času v digitální podobě. Ještě mít takové hodinky v reálu na ruce.
Hodiny1.exe
Ručičkové hodiny přes celou obrazovku, prvotní verze programu Hodiny.exe, chybí vypůjčené pozadí. Celé je to jen jeden můj dávný mírně vylepšený prográmek z ATARI-BASICU 800 XL, přepsaný do MS-DOS Quick Basicu přímo z papíru, z jednoho starého sešitu.
Houba.exe
Grafická hříčka. Vytváří si na obrazovce grafickou houbu. Program nabízí uložení houby do souboru Houba.dat s_možností opětného vykreslování ze záznamu.
Hvezdy.exe
Znázorňuje kroužení planety kolem dvojhvězdy. I když je dosti divoké, vychází z reálných fyzikálních vzorečků pro přitažlivost a zrychlení. Kroužení lze přerušit stiskem libovolné klávesy.
In60h.exe
Testuje komunikační port klávesnice. Různými čísly v rozmezí 0 až 255 signalizuje stisk a puštění jakékoliv klávesy. Přeruší se stiskem klávesy ESC.
Iterace.zip
Několik prográmků, kreslících křivky podle měnící se oscilace matematické posloupnosti f[i]:=r*f[i-1]*(1-f[i-1]), kde vodorovná osa představuje číslo r a svislá osa představuje první člen posloupnosti, číslo f[0]. Tato posloupnost popisuje početní vývoj biologických populací, jejichž exponenciální růst je limitován omezeným přísunem potravy. Tato posloupnost při určitých hodnotách r a f[0] pravidelně osciluje, při jiných se chová naprosto chaoticky. Proto se jí zabývá zejména teorie chaosu. Více se dozvíte v knížce Chaos (James Gleick). Tyto programy jsou napsané v Borland Pascalu V 7.00
Locks.exe
Vyvolává blikání světýlek Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock na klávesnici. Současně zobrazuje na obrazovce monitoru jejich stav. Ukončuje se stiskem libovolné klávesy.
Memview.exe
Umožňuje přímé celoobrazovkové prohlížení prvního mega operační paměti Vašeho PC. Vidíte přesně, co se děje v klíčových oblastech mozku Vašeho PC. Zajímavá podívaná. Navíc občas užitečná pro programátory.
Modifont.exe
Editor fontů. Můžete si nakreslit vlastní tvary písmenek, číslic a znaků, které můžete v DOSu používat.
Volání z příkazové řádky:
MODIFONT
Bez parametrů nabídne nejdříve výběr fontového souboru *.FON a potom přejde do editace.
MODIFONT [název fontového souboru bez koncovky [/i]]
Vyvolá editaci nebo pouze instaluje zvolený font.
MODIFONT /?
Vyvolá nápovědu.
Nasob.exe
Dovede mezi sebou násobit různé polynomické výrazy. Výsledkem je opět polynomický výraz. Používá zjednodušenou syntaxi polynomů. Např. 2a2b3+15ab+a2 = 2*a^2*b^3+15*a*b+a^2
Zdá se mi to tak jednodušší a přehlednější.
Naveralt.exe
Slovník a překladač tajné řeči Nauveralt. Začal jsem ji vymýšlet v březnu roku 1988. O deset let později jsem ve FoxPro dal dohromady i její elektronickou podobu.
Neroedit.exe
Umožňuje výběr libovolného souboru *.NRA, prohlížení, nebo přepis pauz na libovolnou délku. Většinou však na nulu, kromě pauzy před první písničkou. Tu chce mít Nero za každou cenu aspoň dvě sekundy. Tak proč mu tu radost neudělat.
Newyork.exe
Hra Bombardování New Yorku. Připouštím, že po 11. září poněkud morbidní. Byla však vymyšlena o mnoho let dříve a v roce 2004 vylepšena co se týče zpomalení, a nápovědy, takže je hratelná i na mém Pentiu 100 a úspěšně odzkoušena i na počítačích novějších.
Ovládání: (vypíše se samo po spuštění programu)
ALT
ESC
ENTER

+ -
- střílení
- únik z programu
- pokračování do další úrovně
- zrychlení a zpomalení
Pexeso.exe
Hra Pexeso. Pouze místo kartiček používá písmenka a číslice. Paměť však bystří stejně. Navíc po ukončení hry zhodnotí Vaši paměť procentem úspěšných pokusů o obrácení dvou stejných znaků.
Pi.exe
Výpočet čísla Pí až na 14000 desetinných míst. Po skončení nabídne uložení výsledku do Pi.txt. Jako jeden z mála těchto programů byl vyvinut v Borland Pascalu Verze 7.00. Koncem roku 2004 jsem v něm pouze upravil háčky a čárky z kódu Kamenických (který jsem kdysi používal) do standartnějšího Latin2.
Piskvor.exe
Hra Piškvorky. Hraje člověk proti počítači. Počítač ovládá pouze obrannou strategii. Jinou jsem ho nenaučil. Ani jsem o ní neměl přesnou představu. Přesto obvykle chvíli trvá, než člověk proti počítači vyhraje. Hrát proti vlastnímu algoritmu je pro mě zajímavý pocit. A někdy náhodou vyhraje i počítač.
Přeji příjemnou zábavu.
Progres.exe
Grafická hříčka. Program hledá náhodně pozice na obrazovce, spočte maximum z ascii kódů čtyř okolních znaků a doprostřed umístí znak s kódem o jedničku větším. Je-li maximum 255, umístí doprostřed znak s kódem 32 (mezera) a celý cyklus se opakuje.
Ovládání:
-
+
Esc, F1
Enter
= zpomalení
= zrychlení
= ukončení programu a vyvolání nápovědy
= vstup do režimu psaní po obrazovce
Ovládání v režimu psaní po obrazovce:
šipky
Home, End, PgUp, PgDn
Enter, Esc
F1

Insert
Delete
= pohyb nahoru, dolů, doprava, doleva
= skok do čtyř krajů obrazovky
= ukončení režimu psaní po obrazovce
= opakování naposledy zapsaného znaku, což je výhodné u speciálních znaků vyvolávaných přes ALT+<ascii kód>
= zapamatování aktuální pozice1 na obrazovce
= vyplnění obdélníku od pozice1 do aktuální pozice naposledy zapsaným znakem.
Psát po obrazovce je možno téměř všemi ostatními klávesami.
Prostogr.exe
Vyspělejší verze programu Progres.exe. Po ukončení se vypíše výše uvedená nápověda.
Putbyte.exe
Po spuštění bez parametru se vypíše tato nápověda:
PUTBYTE (C) Jiří Jína, Verze 1.00
Použití:
PUTBYTE <soubor> [pozice v souboru] [bajt]
Umístí na danou pozici v souboru bajt s danou hodnotou.
Není-li pozice v souboru zadána, je vybrána první.
Není-li bajt zadán, je vybrán chr(0).
Ruda.exe
Kreslí pulzující rudou hvězdu, přes celou obrazovku. Líbit se bude zejména komunistům.
Rychlost.exe
Vypíše na obrazovku rychlost procesoru Vašeho počítače v počtu cyklů for-next za tisícinu sekundy a čeká na stisk libovolné klávesy. Obvyklé výsledky jsou:
70-90 cyklů u starých počítačů 386
2500-3500 u Pentia 100
5000-6000 u novějších Pentií
Program počítá i s tím, že v budoucnosti by toto číslo mohlo jít i do miliard.
Je totiž pro jistotu definováno jako LONG.
Tenis.exe
Hra Tenis. Hraje člověk proti počítači. Koncem roku 2004 jsem do ní rovněž udělal zásahy z důvodu příliš velké rychlosti na novějších počítačích. Ovládá se levou a pravou šipkou.
Tunel.exe
Hra průjezd tunelem. Ovládá se pravou a levou šipkou. Cílem je dojet co nejdál, aniž by člověk vrazil do levé či pravé stěny. Maximálně primitivní, ale přesto zábavná hra.
Zamk.exe
Z tohoto programu nelze vyskočit, pokud se nezadá správné heslo. Heslo lze i měnit po stisku klávesy ESC. Musíte však znát své staré heslo. Pokud ho neznáte, doporučuji smazat soubor Zamk.dat, kde je heslo uchované v zašifrované podobě. Platné heslo pak bude 27128, moje dávné zaměstnanecké číslo u společnosti A. S. Kovolit. To není žádné podnikové tajemství. To je prostě fakt.
ZAMK /? vyvolá stručnou nápovědu.
ZAMK /N zadání nového hesla.
Zapiscas.exe
Zaznamenává do textového souboru ZAPISCAS.TXT, kdy byl Váš počítač zapnut a kdy zase vypnut.
Doporučuji spouštět ho ve vašem
AUTOEXEC.BATu řádkem typu:
zapiscas.exe text=Zapnuti pocitace. dir=c:\dosprogs char=* check=lastwin,c:\windows
Za
dir= si napište, kde chcete mít umístěn výsledný ZAPISCAS.TXT, za CHECK=LASTWIN, si připište adresář, ve kterém máte umístěny Windows. Program při opětném restartu zjišťuje datum a čas poslední aktualizace tří souborů v adresáři Windows a na základě toho zapíše do ZAPISCAS.TXT, kdy byly Windows posledně ukončeny. Bude se li Vám časem zdát ZAPISCAS.TXT příliš velký, můžete ho smazat, archivovat, či statisticky vyhodnocovat, jak je Vám libo. ZAPISCAS.EXE si ho případně vytvoří znovu.
Pro inspiraci: Já ho volám ze svého
C:\AUTOEXEC.BATu takto:

zapiscas.exe text=Zapnuti pocitace.
dir=c:\dosprogs
char=*
check=lastwin


Máte-li však Windowsy někde jinde než na
C:\WINDOWS, například C:\W98, napište raději check=lastwin,C:\W98
Za
dir= si napište libovolný adresář, který na Vašem počítači existuje a kde chcete, aby se Vám vytvářel textový_soubor ZAPISCAS.TXT.
Zavody.exe
Grafická hříčka vyvinutá kdysi na mém ATARI 800 XL, a ke které jsem se vrátil asi po patnácti letech.
15 různě barevných struktur spolu závodí o místo na obrazovce. Schválně se vsaďte, která vyhraje.
Přerušit lze libovolnou klávesou.

Informace pro odborníky
Zapiscas.exe
Ty tři soubory v adresáři Windows, jejichž datum a čas tento program zjišťuje, je-li volán s volitelným parametrem check=lastwin, se jmenují User.dat, System.dat a SchedLog.Txt. Jestliže jeden, či dva z těchto souborů chybí, nevadí. Dle mých zkušeností však adresář Windows obsahuje vždy všechny tři. (Týká se Windows 98). Zjištěné tři datumy a časy program mezi sebou porovná a nejnovější z nich považuje za čas posledního opuštění Windows. Dle mých zkušeností to sedí na minutu, dokonce i když Windows předtím zhavarovaly, byly ukončeny tvrdým restartem, vypnutím vypínače, či jiným nestandartním způsobem.
A ještě Bonus!
Pokud Vás zajímá, jak jsem to všechno dělal, máte tu k dispozici veškeré Zdrojáky (250 kB).

Zpět

 

od 24.9.2005