Měření oteplení vinutí

Výpočet oteplení z naměřených hodnot odporu vinutí.


Měření třemi voltmetry

Výpočet všech parametrů,které je možno získat měřením třemi voltmetry.


NF cívka

Optimalizovaná cívka, navržená pro použití toho drátu, který máte k dispozici.


Jednovrstvá cívka

Návrh cívky s vinutím v jedné vrstvě, zejména pro VF použití.


Jednovrstvá cívka jinak

Návrh VF cívky z ladicí kapacity a požadovaného kmitočtu.


Výpočet dělicího kmitočtu

Výpočet dělicího kmitočtu pro pokles 3 dB.
Pro návrh a kontrolu hodnot vazebního kondenzátoru s ohledem na nejnižší přenášený kmitočet a vstupní odpor následujícího stupně.


Kapacitní odpor kondenzátoru

Výpočet reaktance kondenzátoru pro zadaný kmitočet.


Induktivní odpor cívky

Výpočet reaktance indukčnosti pro zadaný kmitočet.©   Jaroslav Skalník    -    1.6.2001  
 Home