Oteplení měděného vinutí

Odpor studeného vinutí [ohm]
Teplota okolí na začátku zkoušky     [°C]
Odpor vinutí po ohřátí   [ohm]
Teplota okolí na konci zkoušky     [°C]
        Oteplení [°C]

©   Jaroslav Skalník    -    1.6.2001  
 Zpět