Katastrální mapa z roku 1841   Náves od jihu   Unikátní vyobrazení obce Libomyšl z roku 1727, nejstarší dosud známé.   Kaplička
  Statek - bývalá druhá tvrz skrytá v budově sýpky  
  Nejstarší dochovaná chalupa čp. 33     Vzácně dochovaná novobarokní brána
  Bývalý neorenesanční mlýn zvaný Šoušův   Libomyšl a okolí na mapě 1. vojenského mapování z 18. stol. Libomyšl a okolí na mapě 2. vojenského mapování z 1. pol. 19. stol.   Památná lípa na vrchu Hrádek (v původním stavu před poškozením vichřicí)