Úvod do správcovského programu rpm


Po úspěšném dokončení instalace Linuxu (a podobných unixových systémů) z připravené distribuce (RedHat, Mandrake, SuSE, ...) je systém v podstatě připraven k použití. Z mnoha důvodů však může mít uživatel zájem tento systém nějak upravit či nakonfigurovat. Jak bylo patrno již při instalaci, Linux sestává z mnoha balíčků typu rpm. Základní operací údržby systému je tedy instalování a odstraňování těchto balíčků. K tomu slouží program rpm, který se volá ze shellu (textový režim). Existují sice i grafické nástroje pro správu balíčků (purp, kpackage, gnorpm, ...), ale v následujícím popisu se budu zabývat pouze klasickým rpm:

Pro dotazování se používá přepínač -q, a to v následujících modifikacích:

Jednotlivé dotazy lze navíc kumulovat do jednoho příkazu, takže dotaz na informace, seznam závislosti a seznam souborů v nenainstalovaném balíčku bash z CD ROM by mohl vypadat takto:
rpm -qpiRl /mnt/cdrom/Mandrake/RPMS/bash-2.05-10mdk.i586.rpm


[Zpět] [Homepage] mailto:milarb@volny.cz