SKLADIŠTĚ


reál a model

- doprava MHD
- doprava silnice
- doprava železnice
- energetika
- komunál
- krajina
- military
- obce
- obchod a reklama
- policie a hasiči
- pošty a telekomunikace
- průmysl
- religia
- sport
- vodovody a kanalizace
- zemědělství

technologie

- obecné a projektování
- subterrain
- elektro a ovládání
- železniční technika
- ostatní technika
- příroda
- vozidla
- provoz a telekomunikace
- dílna

knihy

časopisy

katalogy a manuály

normy a předpisy

Tady je má osnova modelu světa. Na těchto pár kategorií už leta shromažďuji informace potřebné pro důkladné projektování modelu světa. Zajímá mne, jaké transformátory, sloupy a rozvodny jsou potřeba v energetických sítích, stejně jako vstupní suroviny, dodavatelé a odpady pivovaru. Typické uspořádání zemědělské usedlosti i JZD. Zajímá mne vše napříč Epochami železniční historie.
V této struktuře shromažďuji kdejakou zmínku o technologických postupech. Zajímá mne jak řezat skleněné tabulky tl. 0,1mm jak udělat vlastní obtisk, nebo z čeho nařezat modely prken.
Syslíme a syslíme, kdejakou knížku, kdejaký časopis. Kdo se nenarodil se zahájením provozu na koněspřežce, asi mu stále něco chybí. Připravenému štěstí přeje a tak je zapotřebí mít u sebe vždy aktuální seznam časopisů které nám chybí ke kompletaci ročníků. Kdo má poznamenáno, který svazek vícedílného atlasu koupil poslední, může ušetřit peníze i místo v knihovně.


Časem by měl za každého řádku jít link na podrobnější údaje, ale jak znám svou lenost, bude to nejspíš o dalším adventu.
http://www.volny.cz/vacek