Skenery RC pásma - Frequency Checker

Tato zařízení slouží ke zjištění, zda je v okolí zapnut RC vysílač zvoleného pásma a poskytne poskytne informaci o čísle zapnutého kanálu.
Takovéto zařízení není potřeba jen na modelářských závodech ale stále více a více v běžné praxi. S tím jak jdou ceny RC vybavení dolů, nás modelářů přibývá. Na oficiálních letištích to nebývý problém. Vždy je k dispozici nějaká kolíčkovací tabule, modeláři si navíc sami na anténu připichyjí informaci o použitém kanále.
Horší je to na neoficiálních nebo veřejných letištích, kam modeláři přichází. Zásadou každého modeláře by mělo být zjistit si u všech přítomných jejich kanály. Pokud dojde ke schodě, je nezbytné vytvořit s takovým modelářem dvojici a v létání se střídat. Rozhodně nikdy nezapínat vysílač, pokud se předem neinformuji ani se zasunutou natož plně vytaženou anténou. Pokud nejsem na letišti, nejdříve se rozhlédnu, zda v okolí nelétá nějaký model. Je s podivem, kolik modelářů toto pravidlo nedodržuje. Nejhorší je to bohužel s majiteli RC automobilů. Mnozí jsou přesvědčeni, že jejich 40MHz pásmo je vyhrazeno pouze pro auta a lodě. Že mohou sestřelit letící letadlo jim mnohdy nedojde. Přitom řešení je velice jednoduché.

Skener pásma je malá krabička, kterou zapínám hned, jakmile přijdu na plochu, kde se chystám létat. Dlouho mi připadalo takové zařízení nedostupné. Ani ne tak finančně, jako tím, že nebylo kde si ho pořídit. Informací mnoho také nebylo. Nejprve jsem objevil zařízení vyrábějící firma Robbe. Také malá krabička s řadou diod. Po zapnutí se postupně prochází jeden kanál za druhým a ten, kde je nadetekován nosný kmitočet zústane svítit. Tak a stále dokola. Nevím, že by zařízení umělo něco více.
Trochu jsem probral Internet a našel zařízení, které mi svou podstatou vyhovovalo mnohem lépe. Kanál je jedna věc, ale obava, že nerozliším dva sousední kanály, zda je to jen jeden silný nebo dva mne přivedl ke hledání zařízení zobrazující celé spektrum. Tedy pro každou skanovanou frekvenci sílu signálu. Úspěch se po několika hodinách dostavil. Zařízení je označeno jako AX700. Je pochopitelně pro každé pásmo speciálně nastaveno, takže je potřeba koupit to, ve kterém máte vysilač.
Po zapnutí se postupně prochází frekvence po frekvenci. S přesností 5kHz, tedy polovinou odstupu kanálů. Není-li žádný kanál v použití, uvidíme prázdný graf.


Jakmile zapnu vysilač, objeví se v místě předvoleného kanálu pík. Následující obrázek ukazuje zapnutý vysílač se zasunutou anténou asi 5m daleko.


Stačí však anténu vysunout na plnou délku a obraz se ihned změní. Je zde vidět, že vysílač září i na harmonickém kmitočtu, ten je ale mimo používané pásmo.


V menu lze nastavit hlavně mateřský kanál a rozsah kolem něho, který pak zařízení hlídá a při zapnutém alarmu neustéle pípá. Dále lze nastavit úroveň signálu pro spínání alarmu. Zařízení je vybaveno možností připojit externí anténu a zvýšit tak citlivost a tím dosah.


Dnes již si nedovedu představit, že bych toto zařízení nepoužíval. Patří to ke každé předstartovní rutině. Myslím si, že žádnému zodpovědnému modeláři, létajícímu či jezdícímu v obecném terénu, by nemělo toto zařízení chybět. Vždyť jeho cena se zhruba rovná 1-2 násobku běžných pohonných baterií.

Nenašel jsem v této zemi prodejce, tak jsem ho našel v daleké Austrálii. Objednal ho a zaplatil po Internetu a za zhruba týden jsem ho měl v kaslíku. A to za neuvěřitelných 6.5 australského dolaru (měkčí než americký) poštovného.

Pro zájemce je zde WEB adresa, kde jsem skener sehnal. Této firmě můžete platit pomocí PayPal, tedy bezpečnou platbou, kde číslo Vaší karty nejde po Internetu.


Vida, předchozí dva odstavce už patří minulosti. Skenery pásma jsou již v nabídce našich prodejců RC elektroniky. Recenze Ing.Černého pak najdete na stránkách RC Revue 6/2007.