Úvod

Tato rešerše by měla nejenom osvětlit některé pojmy z oblasti digitálního zpracování videa, ale především poradit ke správnému výběru určité digitalizační karty dnešní doby pro daný účel. Existují tři základní skupiny: amatérská, poloprofesionální a profesionální. Část profesionálních digitalizačních karet bude pojata spíše formou malého náhledového okénka, jelikož pro srovnávání v této oblasti je již zapotřebí mít určité znalosti dané problematiky. Stěžejní část této rešerše bude věnována poloprofesionálním kartám, možnostem a především rozdělení amatérských karet. Výrobců amatérských karet je mnoho a proto se zde bude vyskytovat jen pár jejich vybraných zástupců, kteří se u nás nejčastěji prodávají. Ve všech skupinách se bude tato rešerše zabývat pouze nelineárními systémy a to pro OS Windows. Co to znamená nelineární zpracování videa a mnoho dalších slov, slovních spojení a zkratek se taktéž dozvíte v této rešerši. Co se ale v této rešerši nedozvíte je podrobnější popis ani možnosti programů pro zpracovávání videa, kterých je mnoho a jsou různě specializovány a vydaly by na samostatnou velmi obsáhlou rešerši.
Na závěr tohoto úvodu mi dovolte malé doporučení pro čtení této rešerše. Pokud již máte nějaké základní znalosti z této oblasti nebo se Vám nechce pročítat dlouhý a nudný text se spoustou technických parametrů přeskočte si až na kapitolu specifikace skupin, ve které se dozvíte obecné vlastnosti digitalizačních karet a jejich členění. Pokud si chcete jen prohlédnout parametry konkrétních digitalizační karet, tak skočte rovnou na kapitolu o digitalizačních kartách a také nezapomeňte na závěr, ve kterém jsem se snažil o mírné doporučení. Pokud Vás ovšem oblast digitálního zpracování videa zajímá a chtěli byste si ujasnit i některé pojmy z této oblasti či dozvědět se nové, pohodlně se usaďte a začněte si pročítat tuto rešerši kapitolu po kapitole. Přeji Vám krásné pročtení tohoto dlouhého textu, který jak doufám Vám přinese mnoho nových a zajímavých poznatků.Další kapitolaTyto www stránky vznikly pro předmět Nová média na katedře výpočetní techniky
Fakulty ELektrotechnické Českého Vysokého Učení Technického v Praze
dne 11.12.2001.
Veškerou manipulaci s tímto textem či touto formou autor přísně zakazuje
s odvoláním na autorský zákon. Jedinou vyjímku má výše zmíněná katedra a to pouze pro podporu výuky.
Optimalizováno pro IE 5.0 800x600