hdo  beta
Datové struktury
Následující seznam obsahuje identifikace datových struktur a jejich stručné popisy:
_AT91S_ADC
_AT91S_AIC
_AT91S_CKGR
_AT91S_DBGU
_AT91S_MC
_AT91S_PDC
_AT91S_PIO
_AT91S_PITC
_AT91S_PMC
_AT91S_PWMC
_AT91S_PWMC_CH
_AT91S_RSTC
_AT91S_RTTC
_AT91S_SPI
_AT91S_SSC
_AT91S_SYS
_AT91S_TC
_AT91S_TCB
_AT91S_TWI
_AT91S_UDP
_AT91S_USART
_AT91S_VREG
_AT91S_WDTC
hdo_data
Pin