hdo  beta
Seznam souborů
Zde naleznete seznam všech dokumentovaných souborů se stručnými popisy:
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/goertzel.c [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/goertzel.h [zdrojový text]Výpočet poměrného obsahu signálu o dané frekvenci ve vzorku
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/hdo.c [zdrojový text]Implementace vyhodnocení telegramu HDO
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/hdo.h [zdrojový text]Vyhodnocení telegramu HDO
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/main.c [zdrojový text]Demonstrace dekódování HDO signálu pomocí ADC na čipu
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/boards/at91sam7s-ek/board.h [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/boards/at91sam7s-ek/board_lowlevel.c [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/boards/at91sam7s-ek/board_memories.c [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/boards/at91sam7s-ek/board_memories.h [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/boards/at91sam7s-ek/at91sam7s256/AT91SAM7S256.h [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/peripherals/adc/adc.c [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/peripherals/adc/adc.h [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/peripherals/aic/aic.c [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/peripherals/aic/aic.h [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/peripherals/dbgu/dbgu.c [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/peripherals/dbgu/dbgu.h [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/peripherals/pio/pio.c [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/peripherals/pio/pio.h [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/peripherals/pit/pit.c [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/peripherals/pit/pit.h [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/peripherals/pmc/pmc.c [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/peripherals/pmc/pmc.h [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/utility/assert.h [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/utility/led.c [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/utility/led.h [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/utility/stdio.c [zdrojový text]
/home/mrazik/Documents/web/old/hdo/at91lib/utility/trace.h [zdrojový text]