Topaz Těšín

446.00625 ch1

nahoru dolu

Interaktivní dekorace:
Simulace přepínání PMR kanálů

Recenze vysílačky SENCOR SMR 600

Jedním z ručních vysílacích přístrojů, pracujících v občanském pásmu PMR, je také SENCOR SMR 600. Jde o model vysílačky, který často zařazují do svého sortimentu i větší řetězce elektroprodejen, proto jej nemusíme shánět ve specializovaných obchodech s radiotechnikou. SENCOR SMR 600 se prodává jako pár; za jednu cenu tedy získáme dvě vysílačky v jednom balení, spolu s příslušenstvím.

Dobře vyhlížející, solidně zpracovaný "vážnější" design nám napovídá, že přístroj určitě nepatří do kategorie dětských hraček. Tomu odpovídá i cena, která jde přes 1000 Kč. Vysílačka je veliká tak akorát, dobře se drží v ruce a díky vhodně zvolenému tvaru a typu plastu nemá tendedci vyklouzávat. Tlačítko PTT má gumový kryt. Staničku zapínáme otočným knoflíkem, který zároveň slouží k regulaci hlasitosti, což je řešení, které můžeme vidět i u profi modelů.

Při prvním zapnutí nás určitě zaujme přesné zobrazení frekvence, která je vypsána velkými číslicemi a zabírá tak většinu plochy displeje. Toto řešení se jeví jako poněkud bezúčelné, jelikož jde o klasickou PMR stanici, kde jsou kanály pevně dané a frekvenci není možné přesně (číselně) nastavit. Precizní zobrazení kmitočtu má patrně jen zlepšit celkový dojem z přístroje. Číslo kanálu je naštěstí na displeji zobrazeno také a to v levém horním rohu. Displej je automaticky podsvěcován žlutavým světlem při stisku některého z tlačítek kromě call a PTT. Po uplynutí několika sekund světlo samo zhasne. Podsvětlení však není možné úplně deaktivovat.

K většině funkcí se dostaneme přes menu, které je dvanáctipoložkové. Zde je rozbor celého menu:

Po delší době používání přístroje zjistíte, že přístup k některým funkcím je poněkud zdlouhavý. Například, chcete-li spustit skenování kanálů, musíte pětkrát zmáčknout tlačítko menu a pak ještě tlačítko se šipkou. Jelikož se skenování hojně užívá, bylo by dobré, aby pro jeho spouštění měla vysílačka samostatné tlačítko. Přepínání kanálů také není zrovna rychlé. Je třeba stisknout tlačítko menu, pak vybrat kanál klávesou se šipkou a nakonec výběr potvrdit tlačítkem PTT. V praxi se tak dostanete často do situace, že když je třeba přejít na jiný kanál, váš kolega s jinou vysílačkou má už dávno přepnuto, zatímco vy stále ještě mačkáte tlačítka. Stiskem některé klávesy se šipkou (nahoru nebo dolů) totiž nedojde k přechodu na jiný kanál, nýbrž tím jen aktivujete podsvětlení displeje.

Jak už bylo naznačeno výše, vysílačka disponuje běžnou funkcí skenování, kdy přístroj prochází ve smyčce všechny kanály a nalezne-li nějaký signál, reprodukuje jej. Reprodukce nalezeného vysílání však není časově omezena, což se ukazuje jako problém v případě, že je některý z kanálů soustavně zarušen (např. domácím spotřebičem). Skenování pak samočinně dále nepostupuje a my jej musíme znovu a znovu spouštět ručně, mačkáním tlačítek se šipkou (nahoru nebo dolů). Zkrátka, lepší by bylo, aby nalezený signál byl reprodukován jen chvíli a pak by vysílačka pokračovala sama ve skenování dál.

displej SENCOR SMR 600

zobrazení všech segmentů displeje
při zapnutí vysílačky

Dosah, kvalita zvuku

Vysílačka pracuje na PMR kmitočtech, tedy v pásmu ultrakrátkých vln. Podmínky šíření tohoto typu rádiového vlnění jsou všeobecně známé. Signál je významně zeslabován fyzickými překážkami a proto se nejlépe šíří při přímé viditelnosti. Nesmíme se proto divit, že v husté městské zástavbě se signál může ztrácet už po několika stech metrech, na druhé straně není problém udělat spojení z kopce na kopec i na vzdálenost větší než 100 kilometrů. Informaci od prodejců, že dosah přístroje činí 8 km, rozhodně nesmíme brát jako garantovaný údaj. Ostatně, tento fakt platí obecně pro všechny PMR vysílačky. Důležité však je, že SENCOR SMR 600 si v porovnání s běžně prodávanými modely vede velice dobře - dosah je více než slušný

Vysílačce nelze nic vytknout i co se kvality zvuku týče. Modulace je dostatečně silná, přenášený zvuk je jasný, čistý a bez zkreslení, které by snižovalo srozumitelnost. Vestavěný reproduktor umí být dosti hlasitý, takže z přístrojem je možné pracovat i v hlučnějším prostředí.

Napájení

Přístroj je napájen čtyřmi akumulátory velikosti AAA (mikrotužky). Ty, které dostáváte spolu s přístrojem mají nižší kapacitu (600 mAh), proto je na místě doporučení, přikoupit si ještě další s větší kapacitou. Vysílačku lze nabíjet jednak jednotlivě přímým propojením dodaného zdroje s přístrojem, nebo pomocí tzv. nabíjecí základny (součást balení), díky které můžeme nabíjet dvě staničky naráz. Základna nám sice svitem diod dává na vědomí, že je v provozu, není však schopna indikovat konec nabíjení.

otevřený prostor pro baterie

vysílačka s otevřeným prostorem
pro baterie

Nedokumentované funkce

Nedokumentovanými funkcemi se myslí takové, které nejsou popsány v návodu k obsluze. Podařilo se mi doposud najít dvě takové funkce - mód devátého kanálu a reset všech nastavení

Mód devátého kanálu umožňuje používat ke stávajícím osmi, ještě jeden dodatkový kanál navíc. Tento devátý kanál však nelze navolit stejným způsobem jako ostatní kanály, nýbrž je k tomu třeba speciálního postupu. Ten je následovný:

Na vypnutém přístroji současně stiskneme obě tlačítka se šipkou, která jinak slouží k volbě kanálů. Za současného přidržování těchto dvou tlačítek, zapneme vysílačku otočným knoflíkem. Jakmile se na displeji zobrazí údaje, obě tlačítka uvolníme. Pokud jsme postupovali správně, uvidíme na displeji v levém horním rohu indikaci devátého kanálu (ch9). Nenechme se zmást tím, že displej zároveň ukazuje kmitočet prvního kanálu - to je v tomto módu normální.

V módu devátého kanálu se vysílačka chová poněkud atypicky. Není například možné volně přecházet mezi ostatními kanály. Je tedy možné vysílat jen na devátém kanále. Pokud chceme vysílačku uvést zpět do standardního módu s osmi kanály, musíme ji vypnout a znovu zapnout, tentokrát bez současného přidržování tlačítek.

Velkou zvláštností je kmitočtové umístění devátého kanálu. Leckdo by očekával, že ona "devítka" bude na kmitočtu 446,10625, tedy 12,5 kHz nad standardním osmým kanálem. Tak tomu ale není. "Devítku" najdeme podstatně výše a to až na frekvenci 447,00625 MHz. Takovýto kmitočet je však mimo rámec všeobecného oprávnění pro pásmo PMR a není tedy volně použitelný. Kvůli tomu je mód devátého kanálu spíše jen technickou zajímavostí popisovaného přístroje, nežli něčím co by bylo možné prakticky využívat.

indikace devátého kanálu

indikace devátého kanálu
na displeji

Reset všech nastavení je nedokumentovanou funkcí, která umožňuje z přístroje smazat veškerá uživatelská nastavení. Ztratí se tak údaje o posledním použitém kanálu, nastavení subtónů, vyzváněcích melodií, aktivaci roger beep atd. Všechna nastavení se tedy uvedou do výchozích hodnot, jaké má nový přístroj před prvním použitím. Reset provedeme takto:

Na vypnutém přístroji stiskneme tlačítko M (menu). Za současného přidržování tohoto tlačítka, zapneme vysílačku otočným knoflíkem. Po zapnutí tlačítko menu uvolníme.

Ekvivalenty

Na trhu s elektronikou se často setkáme s tím, že jeden a tentýž výrobek je prodáván pod značkou několika různých firem. Tak tomu je i v případě SENCORu SMR 600. Prozatím se mi podařilo najít celkem čtyři evivalenty, tj. přístroje konstrukčně shodné se SENCORem SMR 600:

Brondi FX-Dynamic
Maxcom WT 350
Stabo Freecomm 650
Binatone Action 950 (jedna z variant)

SENCOR SMR 600 v kostce
pásmo PMR
anténa integrovaná, délka 65 mm
subkanálové systémy CTCSS, DCS
squelch přednastavený (jedna úroveň)
výčet funkcí skenování kanálů, VOX (spouštení vysílání hlasem), vibrační vyzvánění, monitor (vypnutí squelch), sledování dvou kanálů současně
obsah prodávaného balení Dvě vysílačky, ke každé 4x akumulátory AAA a klips na opasek.
Nabíjecí základna, zdroj, návod k obsluze

Celkové hodnocení

Výhody:
slušný dosah, silná modulace, kvalitní přenost zvuku
Nevýhody:
v některých případech zdlouhavé ovládání, problematický způsob skenování kanálů

Cena: 1099 Kč (Planeo)