Battery meter
aneb
Indikace stavu baterí za letu

Jednoduchý obvod, který indikuje stav vybití baterie za letu. Při plně nabité svítí jasně zelená diody, při poklesu napětí, kdy už baterie jsou zhruba ze 60-70% vybité, svítí modré diody a před téměř vybitou baterií svítí poslední dvě rudé diody. Indikace nespotřebuje mnoho proudu a osadíme-li destičku diodami s vyšším výkonem, je zřetelně vidět i za slunného dne.
Toto zapojení s odporovými trimry pokryje indikaci 6S až 3S. Horní trimr slouží k nastavení horní hranice napětí, spodní pak pro nastavení rozsahu (poklesu) napětí. Zapojení vychází z katalogového zapojení obvodu LM3914 a není k němu třeba zvláštního komentáře. Destičku stačí pouze pečlivě osadit a nastavit potřebná napětí.
Já připojuji destičku přes kablík, který je zakončen dvěmi hroty, které strkám přímo do balančního konektoru. Je nutno si uvědomit, že při zatížení je napětí jiné než na prázdno. Proto jsem obvod vybavil odporovými trimry místo fixními odpory (jak tomu ukazuje 3D obrázek) aby bylo napětí možno doladit přímo na modelu před a po přistání.

model obvodu

model obvodu

model obvodu

TRex500 s indikací
Takto vypadá indikace na modelu TRex500.
6.X.2010