Lithium polymerové (LiPol)
a Lithium iontové (Lion) akumulátory


Tyto články patří mezi perspektivní zdroje energie pro elektrické pohony modelářských zařízení. Známe je již delší dobu, protože se používají v mobilních telefonech, fotoaparátech, přehrávačích MP3 a jiných přenosných zařízeních.
V současné době jsou vyráběny články od kapacit prvních stovek mAh až po první tisíce mAh. Hlavní využití v modelářské praxi je oblasti pohonných baterií.

Základní vlastnosti článků:
Výhody: Nevýhody: Jak vyplývá z uvedených vlastností, samotný článek svým napětím nedostačuje pro napájení běžné palubní elektroniky (přijímač, serva, regulátor), které jsou konstruovány na minimální napětí 4.8V, ale ani na dostatečný výkon motoru. Proto se články spojují do tzv.packů. Packy se pak označují 2S, 3S.. podle počtu článků, které jsou zapojeny do série. Pak má pack 2S minimální napětí 7.4V, 3S pack 11.1V.

Napětí je jedna položka, která nás zajímá. Důležitým parametrem je i maximální povolený výstupní proud a jejich součinem tedy příkon, který baterie dodá motoru. Maximální povolený proud je udáván v jednotkách kapacity. Označuje se xC. Článek označený 10C s kapacitou 1'000mAh je schopen dodat proud 10 x 1'000 = 10'000 mA, tedy 10A. Články s označením 10C jsou zcela běžné, vyrábějí se články s označením 20C i více.

Při dobíjení baterie narazíme na nejnepříjemnější vlastností článků LiPol a tou je jejich maximální napětí na článek - 4.2V. Pokud článek tuto hodnotu překročí, velice rychle ztrácí své vlastnosti (mj. se mu zvyšuje vnitřní odpor) a při překročení této hranice se dokáže přehřát, nafouknout a explodovat. Dnes již snad nenajdeme modeláře, který by podceňoval funkci balanceru. A bylo jich hodně. Co to je takový balancer? Je to zařízení, které v průběhu nabíjení nepovolí, aby napětí článku překročilo inkriminovanou hodnotu 4.2V. Aby balancer mohl tuto činnost vůbec vykonávat, musí být k tomu bateriový pack od výrobce připraven. Každá baterie je osazena tzv.servisním konektorem. Na servisním konektoru jsou vyvedeny jednotlivé póly všech článků v packu. Bohužel, co výrobce, to jiný konektor. Moderní modelářské nabíječky jsou již vybavovány přímo integrovaným vstupem servisního (balančního) konektoru.

Způsoby, jakým balanční zařízení hlídá překročení hranice 4.2V jsou v zásadě tři.
Dobíjecí proud pro LiPol články se nedoporučuje vyšší než 1C.

Pro dlouhou životnost doporučuji nabíjet článek proudem maximálně 0.8C a nevybíjet ho pod kapacitu 80-90%, vždy používat balancer. Při dodržování těchto pravidel je možné dosánout použitelnosti kolem 200 cyklů.

Někdy se stane, že se článek při vybití nebo nabití nafoukne. To bývá známkou konce jeho životnosti. Doporučuji článek vyřadit.

Když si článek koupíme, bývá málokdy osazen silovými konektory. Každý modelář má své oblíbené. Nikdy neosazujte baterii tak, že silové kabely budou obsahovat stejnou polovinu páru konektoru. Může tak omyle dojít k přepólování elektroniky modelu a tím k jejímu zničení. Kladný pól baterie je osazen červeným kabelem je bývá osazován samečkem, záporný (černý) samičkou. Nezapomeneme oba konce konektoru přetáhnout teplem se smršťující bužírkou.

Pokud nebudeme létat přes zimu, doporučuje se vybít článek na 60-70% kapacity.

   V.P.

19.I.2008