Modelářská etika


Zakoupením RC modelu jste se dostali do rychle se rozšiřující rodiny modelářů. Neznamená to ovšem, že se automaticky stáváme modeláři. Modelář je nejen vlastníkem RC modelu ale i jeho pilotem a zároveň splňuje určitou etiku chování. Ta chrání nejen modeláře samotného, ale také modeláře v okolí a diváky. Pamatujme, že model je nejen drahý, ale při nedodržení bezpečnostních zásad se může stát i nebezpečný. Roztočené listy menšího vrtulníku se na obvodu pohybují rychlostí kolem 350km/h a mohou pracovat jako velmi ostré nože. Piloti vrtulníků: Vaše modely patří mezi ty nejnebezpečnější.

Spojení našeho modelu s vysílačem udržuje svazek rádiových vln. Každý vysílač, tedy i náš modelářský, podléhá legislativním zákonům. Pro potřebu modelářů jsou v naší republice vyhrazena frekvenční pásma 35 a 40MHz. Přičemž pásmo 35MHz je vyhrazeno pouze pro letecké modely (letadla, vrtulníky). Pro ostatní modely (auta, lodě, ponorky ...) je vyhrazeno pásmo 40MHz. Vysílače s frekvencí 40MHz jsou však povoleny i pro letecké modely. Vysílače 35MHz však nesmí být použity pro modely aut, lodí apod. Je to však pouze legislativa, technicky tomu nic nebrání. Legislativou je také upraven maximální vyzářený výkon vysílače a je zakázáno ho uměle zvyšovat. Chcete-li si vzít svůj model na dovolenou do ciziny, informujte se o povolených pásmech dané země.
Aby bylo možné ovládat současně více než jeden model v účinném dosahu vysílače je každé pásmo rozděleno do tzv. kanálů. Platí, že na jednom kanálu lze ovládat pouze jeden model. Sejdou-li se tedy modeláři se stejným kanálem, nemohou létat společně. Kanál lze změnit pouze změnou frekvence (v daném pásmu) vysílače s pomocí krystalu, kterým je vybaven každý vysílač. Stejný krystal je pak nutno vložit do přijímače. Krystaly pro vysílač a přijímač jsou však nezáměnné. Vysílačové jsou označeny, kromě frekvence, písmeny Tx, přijímačové Rx. Moderní RC soupravy se v poslední době začínají vybavovat modulem frekvenční syntézy, kde požadovaný kanál lze nastavit pomocí přepínače.

Změnou krystalu ale nedocílíme změnu pásma z 35 na 40MHz ani naopak.

Chcete-li ovládat pouze letecké modely, pořiďte si soupravu 35MHz. Chcete-li ale ovládat auta, lodě nebo případně i letecké modely, pořiďte si pásmo 40MHz. Ovládání leteckých modelů pásmem 40Mhz ale nedoporučuji. Mnohem snáz se při nedodržení pravidel, dostanete do kolize s automobilovými nebo lodními modeláři. Abyste obsáhli obě pásma není třeba kupovat si dva vysílače, stačí si dokoupit pouze druhý RF modul, pokud je ve Vašem vysílači výměnný.

A jak se chovat při příchodu na letiště, louku nebo blízké hřiště?

Chováme se tak, abychom svou aktivitou neomezovali aktivity jiných lidí. To platí dvojnásob u modelů s benzínovými motory.

Létejte pro radost, pro odpočinek, nechoďte domů z letiště s nervy nadranc. Modelaření je koníček, je to zábava.

S přáním stejného počtu řízených přistání jako startů

   V.P.