PPM RC souprav


   Ne všechny RC soupravy byly vždy vybaveny výstupem PPM signálu. Dokud modelář nepotřeboval spojit svoji soupravu se soupravou jiného modeláře kabelem označovaným jako "učitel-žák", nebyl výstup potřeba. Mnohem pádnější důvod v poslední době je využití PPM signálu pro ovládání leteckých simulátorů. Bez nich se už téměř neobejdeme. Můžeme létat i za nepříznivého počasí a šetříme i svoji peněženku.
Časem jsem posbíral po Internetu různá schémata, mnohé stránky už zanikly a tak je zatím bez detailnějšího popisu zveřejňuji zde.