Bohdan Milar

[Foto]

Homepage[Česká vlajka]

Mé stránky jsou jednoduché, protože se mi to tak líbí a chci, aby je mohl číst každý.

Mé záliby:

[English flag]

My web site is simple because I like it so and I want it to be readable for everyone.

My hobbies:


e-mail: mailto:milarb@volny.cz[FOD: ohrožené děti / endangered children] [SANCE: pomoc dětem / help children] [Euroskeptik]