RC switch


jednoduché řešení z diskrétních součástek

   Někdy potřebujeme RC soupravou sepnout dálkově nějaký kontakt. Může to být zapnutí nějakého osvětlení nebo sepnutí spouště fotoaparátu. Na řesšní podobné problematiky jsou přímo předurčeny moderní jednočipové mikroprocesory. Já jsem si zvolil procesor od firmy Atmel s označením ATtiny13.

Co takové řešení přinese?
Schéma je až primitivně jednoduché.
Všechno obstará jediná součástka - mikroprocesor. Zapojení vstupního konektoru umožní jak připojit řídící kanál z přijímače, tak připojit libovolný ISP programátor. Pro jednoduchost jsem použil jednostrannou destičku plošných spojů. Dvoustranná by sice zmenšila celkový rozměr ale celé řešení přeci jen prodražila.


v rozlišení 600dpi


Použité součástky:
C1    100n      
IO1   ATtiny13    
LED1          LED0805 (zelená)
LED2          LED0805 (červená)
R1    10k      R0805
R2    10k      R0805
R3    2k2      R0805
R4    10k      R0805
R5    10k      R0805
R6    2k2      R0805
T1,T3  BSP52     NPN SOT-223
T2,T4  BC817     NPN-SOT23-BEC
Zdrojový kód by šel ještě zkrátit. Vycházel jsem ze své zavedené praxe, kdy definuji nastavení procesoru pomocí samostatných funkcí. Kód bych optimalizoval teprve tehdy, kdybych měl potíže s místem.
Uvádím zde celý zdrojový kód protože je tak jednoduchý, že nepředpokládám jeho komerční zneužití. Sám jsem při svých začátcích hledal nějaký jednoduchý příklad který by mě uvedl do problematiky. Většina funkcí je okomentována, tak je snad netřeba dalšího komentáře.

Programování vypínače.
Není-li při zapnutí RCswitche rídící kanál v maximu, přejde se rovnou do pracovního režimu.
//======================================================================
//
// Projekt   : RC switch
//        Program pro spinani dvojic tranzistoru v zavislosti
//        na dvou uzivatelem definovanych polohach ridiciho
//        kanalu RC vysilace.
//        Pro rizeni je mozno pouzit jak tripolohovy prepinac,
//        tak kanal s plynulou regulaci, pripadne jen vypinac,
//        kdy je vyuzit pouze jeden spinany vystup.
//
// Soubor   : main.c
//
// Autor    : RNDr.Vladimir Pribyl, CSc
//
// e-mail   : vladimir__p@volny.cz
//
// Firma    : private
//        Copyright (c) 2007, All rights reserved
//
// Historie  : 22.VIII.2007  VPR - uvodni verze
//
// Konfigurace : ------------------------------------
//        Chip type      : ATtiny13
//        Program type    : Application
//        Clock frequency   : 9.600000 MHz
//        Memory model    : Small
//        External SRAM size : 0
//        Data Stack size   : 256
//        ------------------------------------
//
// Poznamka  : Presnost rizeni kanalu je 200 dilku na celou drahu serva
//
//======================================================================
//
// nastaveni PonyProg
// - : (1) prazne
// + : (0) zacelke
//       novy procesor
// SELFPRGEN     -
// DWEN        -
// BODLEVEL1     -
// BODLEVEL0     -
// EESAVE       -
// WDTOM       -
// CKDIV8       +
// SUT1        - (1)
// SUT0        + (0)
// CLKSEL1      - (1)
// CLKSEL0      + (0)
//
//      CLKSEL : 9.6MHz internal
//      SUT  : 14CK + 64 ms Slowly rising power


/*********************************
* aplication ATtiny13 board   *
*********************************/
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>

#define  DDB7  7
#define  DDB6  6
#define  DDB5  5
#define  DDB4  4
#define  DDB3  3
#define  DDB2  2
#define  DDB1  1
#define  DDB0  0
   
#define SIGNAL  PINB.0
#define OUTPORT  PORTB
  
#define OUT_1   4
#define OUT_2   3
#define ZAPNOUT  1
#define VYPNOUT  0

/*******************************     
* INIT_FN.C          *     
*******************************/     
void      INIT_bootup ();      
void      INIT_watch_dog ();    
void      INIT_ports ();      
void      INIT_timers ();      
void      INIT_ext_interrupt ();
void      INIT_AD_con ();

/*******************************     
* MAIN.C           *
*******************************/
void      READ_eepromValue ();
char      GET_pulseLength ();
void      processPGMmode ();
           
/***************************************************************************
* GLOBAL VARIABLES                             *
***************************************************************************/
unsigned char      g_pulseLenCounter   = 0;
unsigned char      g_1secCounter     = 0;
unsigned char      g_200msCounter    = 0;
bit           g_bIsPgmMode     = 0;
unsigned char      g_dolniSwitch;
unsigned char      g_horniSwitch;
eeprom unsigned char  g_eeprom_DolniHodnota = 200;
eeprom unsigned char  g_eeprom_HorniHodnota = 200;

/*************************************************************************** 
* FUNCTION: main()                       22.Aug.07 * 
*                                   VPR * 
* PURPOSE: hlavni programova smycka                    * 
*                                     * 
* RETURN :                                 * 
***************************************************************************/ 
void main(void)
{
  // prubeh ridiciho signalu serva
  //      |                  2ms                   |
  //      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
  //            1 ms (servo na jednom kraji)
  //      ___________________________________
  //      |                  |
  // ---------                   --------------------------------------------
  //
  //            1.5ms (servo uprostred)
  //      _______________________________________________________
  //      |                            |
  // ---------                             ------------------------
  //             
  //            2 ms (servo na druhem kraji)
  //      ___________________________________________________________________________
  //      |                                      |
  // ---------                                       ----
  //
  //

  unsigned char delkaPulzu;
  unsigned char second;

  // inicializace pri zapnuti zarizeni nebo po resetu  
  INIT_bootup ();

  // zjistim, jestli jsem v programovem modu
  // programovy mod znamena, ze po dobu 10s je delka pulzu maximalni (> 180)
  second = g_1secCounter;
  do {
   if (GET_pulseLength () < 180) {
     // delka pulzu je kratka, koncim detekcni smycku
     g_bIsPgmMode = 0;
     break;
   }
   else {
     g_bIsPgmMode = 1;
   }
   // pri kazde zmene sekundy bliknu diodama
   if (second != g_1secCounter) {
     second = g_1secCounter;
     OUTPORT.OUT_1 ^= 1;
     OUTPORT.OUT_2 ^= 1;
   }
  } while (g_1secCounter < 10);
  
  // osetreni programoveho modu
  if (g_bIsPgmMode) {
   processPGMmode ();
  }
  
  READ_eepromValue ();
  
  // nekoncici programova smycka
  while (1) {
   delkaPulzu = GET_pulseLength ();
   
   // sepnu vystupni tranzistory
   OUTPORT.OUT_1 = (delkaPulzu > g_dolniSwitch) ? ZAPNOUT
                          : VYPNOUT;
   OUTPORT.OUT_2 = (delkaPulzu > g_horniSwitch) ? ZAPNOUT
                          : VYPNOUT;
  };
}
  
/*************************************************************************** 
* FUNCTION: READ_eepromValue ()                 23.Aug.07 * 
*                                   VPR * 
* PURPOSE: Prectu ulozene hodnoty z EEPROM                 * 
*                                     * 
* RETURN :                                 * 
***************************************************************************/ 
void READ_eepromValue ()
{
  int eeprom *ptr_to_eeprom;
       
  ptr_to_eeprom = &g_eeprom_DolniHodnota;
  g_dolniSwitch = *ptr_to_eeprom;
  
  ptr_to_eeprom = &g_eeprom_HorniHodnota;
  g_horniSwitch = *ptr_to_eeprom;
}

/*************************************************************************** 
* FUNCTION: GET_pulseLength ()                 23.Aug.07 * 
*                                   VPR * 
* PURPOSE: Zjisti delku pulzu 100 - 200                  * 
*                                     * 
* RETURN : delka pulzu 100..00                       * 
***************************************************************************/ 
char GET_pulseLength ()
{
  // cekam na hranu 0->1
  // ujistim se, ze mam skutecne 0
  while (SIGNAL == 1) ;
  // cekam na hranu
  while (SIGNAL == 0) ;
  // vynuluju citac 10us
  g_pulseLenCounter = 0;
  // cekam na hranu 1->0 konec pulzu
  while (SIGNAL == 1) ;
   
  return (g_pulseLenCounter);
}

/*************************************************************************** 
* FUNCTION: processPGMmode ()                  23.Aug.07 * 
*                                   VPR * 
* PURPOSE: Osetreni programoveho modu                   * 
*                                     * 
* RETURN :                                 * 
***************************************************************************/ 
void processPGMmode ()
{ 
  char      loopIdx,
         pulseLength;
  int eeprom  * ptr_to_eeprom;
   
  // programovani delky pulzu pro prvni FET
  OUTPORT.OUT_1 = ZAPNOUT;
  g_1secCounter = 0;
  ptr_to_eeprom = &g_eeprom_DolniHodnota;
  while (g_1secCounter < 10) {
   pulseLength = GET_pulseLength ();
  }
  pulseLength  -= 2;
  *ptr_to_eeprom = pulseLength;
  OUTPORT.OUT_1 = VYPNOUT;

  // programovani delky pulzu pro druhy FET
  OUTPORT.OUT_2 = ZAPNOUT;
  g_1secCounter  = 0;
  ptr_to_eeprom  = &g_eeprom_HorniHodnota;
  while (g_1secCounter < 10) {
   pulseLength = GET_pulseLength ();
  }
  pulseLength  -= 2;
  *ptr_to_eeprom = pulseLength;
  OUTPORT.OUT_2  = VYPNOUT;

  // potvrzeni ukonceni modu
  for (loopIdx = 0; loopIdx < 3; loopIdx++) {
   g_200msCounter = 0;
   while (g_200msCounter == 0) ;
   OUTPORT.OUT_1 = ZAPNOUT;
   OUTPORT.OUT_2 = ZAPNOUT;

   g_200msCounter = 0;
   while (g_200msCounter == 0) ;
   OUTPORT.OUT_1 = VYPNOUT;
   OUTPORT.OUT_2 = VYPNOUT;
  }
}

/*************************************************************************** 
* FUNCTION: INIT_ports()                    22.Aug.07 * 
*                                   VPR * 
* PURPOSE:                                 * 
*                                     * 
* RETURN :                                 * 
***************************************************************************/ 
void INIT_bootup ()
{
  #ifdef _TINY13_INCLUDED_
   #pragma optsize-
   CLKPR = 0x80;
   CLKPR = 0x00;
          
   // nastaveni frekvence oscilatoru
   // prectene z firemniho nastaveni
   OSCCAL = 0x57;
   
   #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
     #pragma optsize+
   #endif
  #endif

  // inicializace portu
  INIT_ports ();
  // inicializace citacu/casovacu
  INIT_timers ();
  // inicializace externich preruseni
  INIT_ext_interrupt ();
  // inicializace watch-dog
  INIT_watch_dog ();
  
  // inicializace AD prevodniku
  INIT_AD_con ();
  
  // Global enable interrupts
  #asm("sei")  
}
  
/*************************************************************************** 
* FUNCTION: INIT_ports()                    22.Aug.07 * 
*                                   VPR * 
* PURPOSE:                                 * 
*                                     * 
* RETURN :                                 * 
***************************************************************************/ 
void INIT_ports () 
{
  // Port B initialization
  // Registr DDRB oídí smir poenosu dat. 
  // v úrovni H pracuje port jako výstup, v úrovni L jako vstup
  DDRB = (1<<DDB3)|(1<<DDB4);   // bity 3 (OUT_1) a 4 (OUT_2) jsou vystupni
  // je-li bit nastaven jako vstupni, pak 1 aktivuje pull-up rezistor
  PORTB = 0x01;
}

/*************************************************************************** 
* FUNCTION: INIT_timers()                    22.Aug.07 * 
*                                   VPR * 
* PURPOSE:                                 * 
*                                     * 
* RETURN :                                 * 
***************************************************************************/ 
void INIT_timers ()
{
  // nastaveni citace 0
  // FOC0 WGM00 COM01 COM00 WGM01 CS02 CS01 CS00
  // .   .   .   .   .  0  0  0   - zadny zdroj pro citac
  // .   .   .   .   .  0  0  1   - osc
  // .   .   .   .   .  0  1  0   - osc / 8
  // .   .   .   .   .  0  1  1   - osc / 64
  // .   .   .   .   .  1  0  0   - osc / 256
  // .   .   .   .   .  1  0  1   - osc / 1024
  // .   0   .   .   0  .  .  .   - mod 0 (normal)
  // .   1   .   .   0  .  .  .   - mod 1 (PWM)
  // .   0   .   .   1  .  .  .   - mod 2 (CTC)
  // .   1   .   .   1  .  .  .   - mod 3 (PWM fast)
  // -----------------------------------------------------------------
  // zdroj hodin : Systemove hodiny 9.6 MHz - ATtiny13
  // preddelic  : 8 => 1200 kHz
  // CTC     : 12 => CMP preruseni po 10 us
  // mod 2 od nuly do 12 a preruseni CMP, zadne preruseni OVF
  TCCR0A = 0x02;
  TCCR0B = 0x01;
  TCNT0 = 0x00;   
  OCR0A =  12;
  OCR0B = 0x00;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK0 = 0x04;
}

/*************************************************************************** 
* FUNCTION: INIT_ext_interrupt()                22.Aug.07 * 
*                                   VPR * 
* PURPOSE:                                 * 
*                                     * 
* RETURN :                                 * 
***************************************************************************/ 
void INIT_ext_interrupt ()
{
  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
  GIMSK = 0x00;
  MCUCR = 0x00;
}

/*************************************************************************** 
* FUNCTION: INIT_watch_dog()                  22.Aug.07 * 
*                                   VPR * 
* PURPOSE:                                 * 
*                                     * 
* RETURN :                                 * 
***************************************************************************/ 
void INIT_watch_dog ()
{
}

/*************************************************************************** 
* FUNCTION: INIT_AD_con()                    22.Aug.07 * 
*                                   VPR * 
* PURPOSE:                                 * 
*                                     * 
* RETURN :                                 * 
***************************************************************************/ 
void INIT_AD_con ()
{
  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  ACSR  = 0x80;
  ADCSRB = 0x00;
}

/*************************************************************************** 
* FUNCTION: timer0_comp_isr()                  22.Aug.07 * 
*                                   VPR * 
* PURPOSE: Timer 0 output compare interrupt service routine        * 
*     1 us                              *
*                                     * 
* RETURN :                                 * 
***************************************************************************/ 
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
{
  static unsigned long g_1usCounter = 0;
  
  g_pulseLenCounter++;
  if (++g_1usCounter > 20000) {
   g_1usCounter = 0;
   if (++g_200msCounter > 5) {
    g_200msCounter = 0;
    g_1secCounter++;
   }
  }  
}

Řešení z diskrétních součástek

Na rozdíl od předešlého řešení, kdy potřebujeme naprogramovat mikroprocesor a je následující řešení mnohem jednodušší. Hlavní rozdíl je ale v tom, že spínáme pouze jeden výstup a nastavení spínací úrovně nastavíme mechanicky. Destičku plošného spoje vyleptáme z tenčího kuprextitu. Odporem R2 nastavíme úroveň vychýlení ovladače (pokud nepoužíváme kanál ovládaný přepínačem), kdy dojde k sepnutí výstupního tranzistoru.


   Toto zapojení jsem použil při ovládání kontaktu 1Mpx miniaturního fotoaparátu GSmart Mini2. Úprava je triviální. Po otevření fotoaparátu (šroubek je pod nálepkou) jsem vyvedl dvojici kontaktů spouště.
   Nevýhodou tohoto řešení je, že fotoaparát se po chvilce nečinnosti sám vypne. Chystám se vložit do těla fotoaprátu miniaturní mikroprocesor, který napojím přímo na výstup přijímače. Ale kde vzít čas?