Módy RC vysílačů

RC vysílač v módu 1 RC vysílač v módu 2


Kde je rozdíl? Na první pohled se jedná o dva stejné vysílače. Málokdo je však schopen ovládat svůj model libovolným z nich. Liší se v tak zvaném módu. Jsou čtyři, z toho se však prakticky používají pouze první dva. Různý mód vysílače znamená, který kanál a funkce je přiřazen hlavním ovládacím pákám. Největší rozdíl je v nearetované páce plynu, která je v módu 1 vpravo, v módu 2 vlevo.

Není snadné vysílač předělat z jednoho módu do druhého. Neznamená to někdy pouze prohodit ovládací páky, někdy je nutno změnit smysl otáčení snímacích potenciometrů a to již chce většinou pájku do ruky.

módvpravovlevo
mód 1plynkřidélkavýškovkasměrovka
mód 2výškovkakřidélkaplynsměrovka
mód 3plynsměrovkavýškovkakřidélka
mód 4výškovkasměrovkaplynkřidélka


S pomocí těchto ovládacích pák provádíme kompletní ovládání pohybu modelu. Zbylé páčky a čudlíky pak slouží na dodatečné funkce, které však neovládají pohyb modelu.

Pro popis rotace modelu jsou nadefinovány tři základní pohyby podle jednotlivých os.
Takto se tedy ovládá pohyb vrtulníku v prostoru

pohyb
modelu
název
(CZ)
název
(EN)
manévrmód 1mód 2
nahoru

ascending
stoupání

kolektiv
(plyn)
přidat
ascending

throttle
pushing up
vrtulník stoupá pákou plynu nahoru pákou plynu nahoru
dolu

descending
klesání

kolektiv
(plyn)
ubrat
descending

throttle
pulling down
vrtulník klesá pákou plynu dolu pákou plynu dolu
rotace
vlevo

head
turning left
bočení

směrovka
doleva
yawing

rudder
left
otáčení proti směru ručiček pákou směrovky doleva pákou směrovky doleva
rotace
vpravo

head
turning right
bočení

směrovka
doprava
yawing

rudder
right
otáčení po směru ručiček pákou směrovky doprava pákou směrovky doprava
let dopředu

head
forward
klopení

výškovka
potlačit
pitching

elevator
pushing up
ocas jde nahoru pákou výškovky od sebe pákou výškovky od sebe
let dozadu

head
backward
klopení

výškovka
přitáhnout
pitching

elevator
pulling down
ocas jde dolů pákou výškovky k sobě pákou výškovky k sobě
pohyb vlevo

heli left
klonění

křidélkaka
doleva
rolling

aileron
left
let do levého boku pákou křidélek doprava pákou křidélek doprava
pohyb vpravo

heli right
klonění

křidélkaka
doprava
rolling

aileron
right
let do pravého boku pákou křidélek doprava pákou křidélek doprava


7.X.2007